Maliye Nasıl Bir Bölümdür? Maliye Mezunları Ne İş Yaparlar?

Maliye Nedir?

 Maliye (Public Finance), kamu ile ilgili işlerin yürütülmesi için gerekli gelirleri ve harcanan paraları düzenleyen kuralların bütünü ve bu kuralları inceleyen bilim dalıdır.

Maliye Bölümü Nedir?

 Maliye Bölümü, Üniversitelerin İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi veya İktisat fakülteleri adı altında oluşmuş 4 yıllık bir lisans programıdır.

Maliye Bölümünün Amacı Nedir?

 Maliye Bölümünde, öğretimin ilk yıllarında iktisat bilimi ile ilgili temel nitelikteki dersler diğer bölümler ile iş birliği içinde verildikten sonra, son yıllarda ağırlık maliye bilimine verilerek kamu harcamaları, devlet borçları, bütçe, vergiler, mahalli idareler maliyesi ve maliye politikaları ile değişik mali sistemler hakkında teorik ve pratik bilgiler öğretilir.

Bu bölümde, mezuniyet sonrası, kamu ve özel kuruluşlarda üst düzey yöneticilik için gerekli bilgi birikimi oluşması amaçlanmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrencinin sorgulama ve inceleme yeteneklerinin geliştirilmesine çalışılmaktadır. Mali müfettiş, hesap uzmanlığı, bankacılık ve banka müfettişliği gibi görevlerde çalışmak isteyen öğrenciler için maliye ve vergi hukuku bilgisine sahip olmak bir tercih nedenidir.

 Maliye Bölümünde Hangi Dersler Bulunur?

 Bu bölümde alacağınız dersler içerik olarak aynı olmakla birlikte dersi aldığınız yılın farklılık göstermesi üniversiteler arasında çeşitlilik göstermektedir. Bununla birlikte genel olarak sıralayacak olursak:

 • İktisada Giriş
 • Matematik
 • İşletme
 • Muhasebe I
 • Muhasebe II
 • Türk Dili I
 • Yabancı Dil
 • Betimsel İstatistik
 • Kamu Maliyesi
 • Atatürk İlkeleri ve Devrim Tarihi II
 • Türk Dili II
 • Yabancı Dil
 • Makro iktisat
 • Borçlar Hukuku
 • Kamu Maliyesi II
 • Borçlar Hukuku
 • Ticaret Hukuku
 • Mahalli idareler Maliyesi
 • Vergi Hukuku
 • Kamu Bütçesi
 • Kamu Ekonomisi
 • Türk Vergi Sistemi I
 • Türk Vergi Sistemleri II
 • Vergi Ceza Hukuku
 • Mali Politika
 • Mali Takip Hukuku
 • Kamu Mali Denetimi
Maliye Nasıl Bir Bölümdür? Maliye Mezunları Ne İş Yaparlar?

MALİYE BÖLÜMÜ MEZUNU NE İŞ YAPAR?

  Maliye Bölümü mezunları kamu ve özel sektörün üst düzey yönetim kademelerinde geniş bir istihdam olanağına sahiptir. Mezunlarımız kamu kesiminde; Vergi Müfettişliği, Gelir Uzmanlığı, Devlet Bütçe Uzmanlığı, Sayıştay Denetçiliği, Bakanlıkların teftiş ve denetim kurullarında denetçilik, idari yargı hâkimliği başta olmak üzere birçok kariyer mesleğe girebilmektedir. Özel sektörde ise mali müşavirlik, gümrük müşavirliği, bankalar, sigorta şirketleri, denetim firmaları ve yöneticilik gibi birçok alanda çalışma imkânı bulabilmektedirler.

Makine Mühendisliği mezunları hangi alanlarda ne iş yaparlar?

 Bu Bölüm, ÖSYM’nin düzenlemiş olduğu YKS sınavından alacağınız “EA” (Eşit Ağırlık) puan türüne göre tercih edileceğiniz bir bölümdür. Bölümün içerisindeki derslerden de anlaşılacağı gibi istatistik, matematik, iktisat ve muhasebe gibi pek çok matematik ağırlıklı dersleri bulundurmaktadır. Bölümü tercih ederken gerek sözel alana (hukuk dersleri gibi) gerekse sayısal alana ilgi sahibi olmalısınız.

MALİYE BÖLÜMÜ ANABİLİM DALLARI NEDİR?

Maliye Teorisi: Mikro Kamu Ekonomisi

Mali İktisat: Makro Kamu Ekonomisi

Mali Hukuk: Kamu Ekonomisinin Hukuki Boyutu

Bütçe ve Mali Planlama: Kamu Ekonomisi Pratiği

Maliye Tarihi: Kamu Ekonomisinin Tarihi Boyutu

Mali Yönetim: Kamu Ekonomisinin İdari ve İşlevsel Boyutu

İİBF Fakültesi İçinde Bölümün Avantajları Nelerdir?

Bu Bölüm, Bakanlığı bulunan ve içerisinde staj yapıp çalışma imkânı bulabileceğiniz nadir bölümlerden biridir. Bununla birlikte diğer iktisadi ve idari bilimler fakültesi bölümleri arasında en fazla hukuk dersi alan bölüm maliye bölümüdür. Bölümün vereceği uygulamalı dersler ve öğrenim sürecindeki staj imkanları da bölümü tercih edilebilir kılmaktadır.

Ek Bilgi

Peki bu bilgi gerçek hayatta ne işime yarayacak sorusunun en az sorulduğu İktisadi İdari Bilimler Fakültesi bölümüdür. Hukuk öğrencilerinden daha fazla vergi hukuku dersini görürsünüz ama bu aynı zamanda mesleğin yapı taşıdır. Tercih ederseniz pişman olacağınızı düşünmüyorum, tabii önce bu bölüme ilgi duymanız gerekir…

Bu yazımızda Maliye bölümünü tercih etmek isteyen öğrenci arkadaşlarımıza yardımcı olmak amacıyla tanıtım yazısı yazdık. Faydalı olması dileğiyle, sitemize abone olmayı unutmayın.

Kaynak: https://www.hmb.gov.tr/

You May Also Like

More From Author

1 Comment

Add yours

Comments are closed.