Pozitif Liderlik Nedir?“Önce Kendinin Lideri Ol”

Evet, “Kendinin Lideri Ol” aslında neyi ifade etmektedir? Başta kulağa garip gelen sonrasında ise insanda merak uyandıran bir cümle. Peki, en derinlerde bizde hangi izleri uyandırıyor. Günümüzde liderlik üzerine birçok paylaşımlar yer alırken “ pozitif liderlik” nedir? Gelin birlikte biraz bunlara bakalım.

pozitif liderlik

Liderliğin Gelişimi

Geçmişten günümüze hayatımızda yer edinmiş ve gerek kendi toplumumuzda gerekse de diğer çağlarda örneklerini gördüğümüz “lider” kelimesi, ingilizce bir sözcük olan –to lead– yani ” önderlik etmek” anlamına gelen fiilden türetilmiştir. Dilimize yerleştiği günden itibaren, sıkça kullandığımız bir sözcük haline gelmiştir.

Lider bulunduğu ortam veya ekipte katma değer sağlayan, geniş bir perspektif ile vizyon sahibi olan, ekip içindeki diğer kişilerin fikirlerini dikkate alan ve onların gelişiminde destek sağlayıcı, büyük motivasyon etkisine sahip olan kişilerdir.

liderliğin gelişimi

“İnanıyorum ki, bir liderin en önemli görevi, umudu yaymaktır.”

 -Bob Galvin-

Liderliğin gelişimini incelediğimizde, 18. yy sonları ilk Endüstriyel Devrimin başlaması ile tüm toplumu etkisi altına alan bir değişim ile karşı karşıya kalınmıştır. Bu devrimin başlaması ilk olarak bireyin yöneten rolünü ortaya çıkarmış, sonrasında yaşanan ikinci ve üçüncü Endüstriyel Devrimleri ise; sırasıyla seri üretimi, iş bölümü, üretimin otomasyonu ve bilgi sistemlerinin doğmasına ve bu alanlarda bireyin yönlendiren ve dönüştüren kimliklerinin ortaya çıkmasını sağlamıştır.

Endüstri 4.0 ile bu zamana dek liderliğin gelişimi de yerini bir takım farklılıklara bırakmaktadır. Bugüne kadar liderliğin yöneten, yönlendiren ve dönüştüren rolleri artık pozitif liderliğe doğru evrilmektedir.

Pozitif Liderlik Yaklaşımı

Pozitif liderlik tutumu

İlginizi Çekebilir! Değişim Nedir? Dijital Dönüşüm Bir “Değişim” Yaratabilir Mi?

Pozitif liderlik temelde pozitif inanca dayalı dört faktörden oluşmaktadır. Bir puzzle olarak düşünürsek bu yapıyı, bir parçası olan pozitif bakış kişilerin güçlü yönlerini öne çıkartır ve zayıf yönlerini ise destekler. Pozitif hayal, olumlu bir bakış açısına sahip olarak gelecekte meydana gelebilecek belirsizlik ve krizlere karşı sağduyu ile yaklaşmayı sağlar. Bir diğer faktör ise pozitif anlayıştır. Pozitif anlayış, uzun vadeli sürdürülebilirliğe odaklanarak, farklı görüşleri dinlemeye ve anlamaya, bütünün yararı için beklentileri vizyonla bütünleştirmeyi hedef alır. Bu puzzle ın belki de en önemli son parçası pozitif eylemdir. Pozitif eylem gelişimi ve büyümeyi hedef alarak sinerjik bir yapı kurmayı esas alır.

pozitif liderlik yaklaşımı

Düşünceleriniz pozitif olsun, çünkü düşünceleriniz sözleriniz olur. Sözleriniz pozitif olsun, çünkü sözleriniz davranışlarınız olur. Davranışlarınız pozitif olsun, çünkü davranışlarınız alışkanlıklarınız olur. Alışkanlıklarınız pozitif olsun, çünkü alışkanlıklarınız değerleriniz olur. Değerleriniz pozitif olsun, çünkü değerleriniz kaderiniz olur.

– Mahatma Gandhi-

Öz Liderlik Nedir? Öz Lider Nasıl Olunur?

Öz liderlik isminden de anlaşılacağı gibi, kişinin kendi üzerinde bir hakimiyet kurarak, davranışlarını ve hareketlerini kontrol eden ve yöneten, bir sonraki adım için sahip olduğu güçlü yönleri desteklemeye, gelişmeye açık yönlerini ise geliştirmeye dayalı hareket etme sanatıdır.

öz liderlik

“Başkalarını yönetmek isteyen insan her şeyden önce kendisinin ustası olmalıdır.”

-Robert Burton-

Öz Liderliği Prensip Olarak Benimseyen Başarılı İsimlerin En Belirgin 6 Özelliği

  • Kendini gözlemleme
  • Hedefler belirleme
  • Plan ve program hazırlama
  • Odak kurma ve disiplini sağlama
  • Kendini ödüllendirme veya cezalandırma
  • Kendine hatırlatıcılar belirleme

Yukarıda anlatılmakta olduğu gibi, liderlik geçmişten beri farklı rol modeller ile karşımıza çıkmıştır. Burada asıl önemli nokta, liderlik kavramının modern çağa olan yansımasının pozitif liderlik boyutuna taşınmaya başlanmasıdır. Özellikle liderlik konularında büyük bir başarıya ulaşmış ünlü yazar Jon Gordon, “The Power of Positive Leadership” (Pozitif Liderliğin Gücü) isimli kitabında; pozitif olmanın sadece kişinin kendisine değil, çevresindeki herkesi daha iyi insanlar haline getireceğini vurgulamıştır. Öz liderlik ise kişinin pozitif liderliğe geçme aşamasında etkili bir rol oynamaktadır. Eğer ki kişi kendini en iyi şekilde yönetmeyi başarır ve -önce kendinin lideri- olabilirse, pozitif liderliğin gücü bir o kadar daha yayılış gösterecektir.

Bu Yazımızı Da Okumak İster Misiniz? En kaliteli ve anlamlı mesajlar içeren 7 reklam

KAYNAKÇA Amy Franko, Genç Pozitif Liderler

You May Also Like

More From Author

1 Comment

Add yours

+ Leave a Comment