ISO Nedir? Amacı Nedir? Çeşitleri Nelerdir?

Kısa bir aradan sonra belkide bir çok meslek grubunda adını duyduğumuz ISO konu başlıklı yazımız ile birlikteyiz.Bugün sizlerle ISO nedir? Kaç çeşidi vardır? Biz mühendisler için hangileri daha önemlidir? Biyomedikal Mühendisleri için hangileri gereklidir? Bu ve daha bir çok sorunun yanıtını bulacağımız bir yazı olacak.Keyifli ve bilgilendirici bir yazı olması temennisi ile…

ISO nedir? Iso kalite sistemi ne için kullaılır?

ISO Nedir?

Türkçe açılımı Uluslararası Standardizasyon Kuruluşudur. 1947 yılında bağımsız bir sivil toplum örgütü olarak kurulmuştur ve kurulduğu ilk günden bu yana çok fazla standart yayımlamıştır. Bugün bilinen 23000’e yakın standardın sahibidir ve çeşitli ülkelerde 164 adet temsilcisi vardır. Resmi olarak 23 Şubat 1947 tarihinde Cenevre’de kurulan uluslararası bir teşkilâttır.

ISO logo

İlginizi Çekenilir!Aerodinamik Nedir? Arabanın Hava İle İmtihanı

Uluslararası Standartlar Teşkilatına üye ülkelerin sayısı 162’dir. Teşkilat üyesi olan milli birimler kendi ülkelerinde standartlar konusunda en yetkili kuruluşlardır. Her ülke teşkilatta yetkili bir organ tarafından temsil edilmektedir.

Standartlaştırma, ölçme, adlandırma ve yabancı adları çeşitli dillere çevirmeyle, makinelerin, deney idarecilerinin, aletlerin, işlemlerin, yüzeylerin, malzemelerin ve parçaların taşıması gereken özelliklerin ve bu özelliklerin talep edilme biçiminin tespiti gibi konular ile ilgilenir. Uluslararası teknik komiteler kurarak bu komitelerin çalışmalarının neticelerini Uluslararası Standart yayımlar. Teknolojinin değişimi de göz önünde bulundurulduğunda standartlar, her beş yılda bir gözden geçirilerek gerekli değişiklikler yapılır.

ISO Ne İşe Yarar? Amacı Nedir?

ISO’nun etkinlik alanı uluslararası standartlardır. 2019 itibariyle İsviçre’deki merkezinde 130’dan fazla kişi bu standartların türetilmesinde ve iyileştirilmesinde çalışmaktadır. Uluslararası Standartları’nın önceliklerinden biri ürünlerin ve hizmetlerin güvenliği ve kalitesidir.

Standartların en önemli amacı farklılıkları gidermektir. Uluslararası standartta bir kalite ve güven sözü vermek, tüketicinin bundan emin olmasını sağlamak başlıca amaçları arasında sayılmaktadır. Bu amaç her kurumda mevcuttur. ISO duruma daha objektif bir yerden bakarak bunu bir kolektif haline getirmiştir. Belirli bir seviyeye sahip tüm kuruluşların sağladığı hizmet kalitesinde belli bir noktaya gelmiş olmasını hedeflemektir. Bu önemli bir gerekliliktir.

ISO Belgesi Nedir?

Örnek İSO Kalite belgesi
Kaynak: adlbelge.com

Kaçırmış Olabilirsiniz! Nükleer Enerji Nedir? Nükleer Enerjiden Elektrik Nasıl Üretilir?

ISO belgesi , 3. taraf denetimlerin gerçekleşmesi sonucu işletmenin kazanmış olduğu kaliteyi simgeler. Bu belgeler, büyük veya küçük çaplı her türlü işletme için gerekli olan bir belgedir. İş politikası süreçlerini belgeler ve bu süreçleri resmi olarak tanımlar.

ISO Belgesi Nasıl Alınır?

ISO belgesi alma aşamaları: 

1.Kuruluşun ihtiyacının belirlenmesi

2.ISO standartı sistem kurulumu

3.ISO uygulamaları

4.ISO kuruluşuna başvuru

5.ISO belgelendirme denetimi

ISO Belgesi Faydaları

 • Uluslararası bir standart sağlar.
 •   ISO sürekli olarak güncellenen bir sistemdir. Bu da işletmeleri için oldukça olumlu bir gelişmedir.
 •   Belirli bir kaliteye ulaşan kurumlarda talepte artış maliyette düşüş gözlemlenmektedir. Bu durum da eş zamanlı olarak kurumun sektördeki hacmini artırmaktadır.
 •    Sadece üretici değil; aracılar. Bakımcılar, yardımcı malzeme sağlayıcılar ve alakalı tüm kuruluşlarla iletişimde iyileşme sağlamaktadır.
 • Bir çalışma modeli benimsenmesini sağlayarak planlı ve programlı olmaya yönlendirmekte ve değer artırmaktadır.

ISO Belgeleri

ISO belgeleri

Kaçırmış Olabilirsiniz! Malzemelerin Mekanik Özellikleri Nelerdir?

 • 9001 kalite yönetim sistemi (Aralarında en önemli olan belge)
 • 10004 Müşteri memnuniyeti
 • 13485 Tıbbi cihazlar
 • 17582 Kalite Yönetim Sistemleri
 • 18091 yerel yönetimlerde
 • 19443 Nükleer Enerji sektörü
 • 21001 Eğitim organizasyon yönetim sistemleri
 • 80079-34 Patlayıcı ortamlar
 • 10377 Tüketici ürün güvenliği
 • 10393 Tüketici ürün geri çağırma
 • 18788 özel güvenlik işlemleri
 • 22000 Gıda güvenliği yönetim sistem
 • 22004 Gıda güvenliği yönetim sistem
 • 22301 Toplumsal güvenlik
 • 22313 Toplumsal güvenlik
 • 24518 su ve atık su hizmetleri
 • 28007-1 Gemiler ve deniz teknolojisi
 • 34.001,3 Güvenlik Yönetim Sistemi
 • 34700 Hayvan refahı yönetimi
 • 35001 Laboratuvar biorisk yönetim sistemi
 • 39001 Trafik güvenliği
 • 45001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem
 • 80079-34 Patlayıcı ortamlar
 • 11000 İşbirlikçi iş ilişkileri yönetimi
 • 19600 Uyum yönetim sistemleri
 • 37001 Rüşvet yönetim sistemleri
 • 37101 Sürdürülebilir kalkınma
 • 30301 Bilgi ve dokümantasyon
 • 30302 Bilgi ve dokümantasyon
 • 41001 Tesis Yönetimi
 • 50501 Yenilik yönetimi
 • 55001 Varlık yönetimi
 • 55002 Varlık yönetimi
 • 19381-1 Sürdürülebilir ve izlenebilir kakao çekirdekleri
 • 13485 Tıbbi cihazlar
 • 14001 Çevre Yönetim Sistemi
 • 14004 Çevre Yönetim Sistemi
 • 140005 Çevre Yönetim Sistemi
 • 14006 Çevre Yönetim Sistemi Ecodesign birleştiren için
 • 19443 Nükleer Enerji sektörü
 • 50001 Enerji Yönetim Sistemleri
 • 50004 Enerji Yönetim Sistemleri
 • 14298 Grafik teknolojisi
 • 15378 tıbbi ambalaj malzemeleri
 • 41001 Tesis Yönetimi
 • 20000-1 Bilgi teknolojisi
 • 20121 Olay sürdürülebilirlik yönetim sistemleri
 • 21101 Macera turizmi
 • 24518 su ve atık su hizmetleri Faaliyetleri
 • 24526 Su Verimliliği Yönetim Sistemleri
 • 27001 Bilgi güvenliği yönetim sistemleri
 • 27003 Bilgi güvenliği yönetim sistemleri
 • 27010 Bilgi teknolojisi
 • 27013 Bilgi teknolojisi
 • 90003 Yazılım Mühendisliği
 • 19770-1 Yazılım varlık yönetimi
 • 20000-1 Bilgi teknolojisi Hizmet yönetimi
 • 19443 Kalite Yönetim Sistemleri
 • 21001 Eğitim organizasyon yönetim sistemleri
 • 18788 özel güvenlik işlemleri
 • 22000 Gıda güvenliği yönetim sistemleri
 • 22301 Toplumsal güvenlik
 • 22313 Toplumsal güvenlik
 • 34.001,3 Dolandırıcılık önlemler ve Güvenliği ve Güvenlik kontrolleri
 • 35001 Laboratuvar biorisk yönetim sistemi
 • 39001 Trafik güvenliği
 • 45001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri
 • 11000 İşbirlikçi iş ilişkileri yönetimi
 • 19600 Uyum yönetim sistemleri
 • 30301 Bilgi ve dokümantasyon
 • 37001 Rüşvet yönetim sistemleri
 • 37101 Sürdürülebilir kalkınma
 • 41001 Tesis Yönetimi
 • 50501 Yenilik yönetimi
 • 19443 Nükleer Enerji sektörü
 • 14298 Grafik teknolojisi
 • 41001 Tesis Yönetimi
 • 20121 Olay sürdürülebilirlik yönetim sistemleri
 • 24526 Su Verimliliği Yönetim Sistemleri
 • 27001 Bilgi teknolojisi
 • 26000 Sosyal sorumluluk
 • 31000 Risk yönetimi
 • 4217 Döviz kodları
 • 8601 Saat ve tarih biçimi
 • 639 Dil kodları
 • 3166 Ülke kodları

Bazı ISO Belgeleri Tanımı

ISO 9001 Belgesi

ISO 9001 hemen hemen diğer tüm standardların temel yapısını oluşturur. Kendisi dışında kalan yönetim sistemlerinin temelidir denilebilir. Diğer sistemler çoğunlukla 2015 revizyonlarından sonra ISO 9001 standartıyla, aynı (operasyonel faaliyetler dışında) sıralamaya kavuşmuştur.

ISO 9001 standartının amacı, uluslararası bağlamda tüm kuruluşların kendi standardlarını oluşturarak (müşteri memnuniyeti odaklı) belirgin kalite seviyesine ulaşmaları, sürekli iyileştirmeleri ve bu süreçleri kalıcı alışkanlıklara dönüştürebilmeleridir.

ISO 9001

İlginizi Çekebilir! Metalik Biyomalzeme: Platin Ve İmplant Nedir? Kullanım Alanları

ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi Belgesi

Tıbbi (Medikal) sektöre yönelik olarak hazırlanmış bir uluslararası kalite yönetim sistemidir. Bu standartta belirtilen maddelere uymak; tıbbi cihaz ve ilgili hizmetlerin, müşteri taleplerinin ve düzenleyici gerekliliklerin kalıcı biçimde kuruluş tarafından sağlanabilmesi için bir Kalite Yönetim Sistemi kurulmasını sağlar. 2016’da bu standart, düzenlenerek güncellenmiştir. ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi ve ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi olarak da anılabilir.

İlginizi Çekebilir! Tıbbi Cihaz Nedir? Pandemide Kullanılan Tıbbi Cihazlar

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uluslararası standartlar ve yasal mevzuat çerçevesinde, sistemin uygulandığı kuruluştaki olası riskleri ortadan kaldırarak ya da en aza indirgeyerek, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı meydana getirmek için hazırlanmıştır.

İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistem belgesi

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi

Bilgi güvenliğinin sağlanması ve denetimlerden başarıyla geçilmesinin göstergesi olarak verilen belgedir. Bilgi güvenliği yönetim sistem kalite belgeleri, (kurum ve kuruluşlarda işletmelerin kendi bilgilerinin ve müşteri bilgilerinin güvenle saklanması ve nakledilmesi konularında gerekli bilgi güvenliği tanımlarını yaparak alınacak tedbirlerin uygulandığı kalite yönetim sistemi belgeleridir.) 2017 revizyonu kullanılmaktadır.ISO 15189:2012 Tıbbi Laboratuvarların Akreditasyonu

Tıbbi laboratuvarların, hizmetlerinin kalitesinin ve güvenilirliğinin belirli şartları ve gereksinimleri karşıladığını göstermek adına uluslararası standartlara bağlı belgedir. ISO 15189 tıbbi laboratuvarlarda kalite ve yeterlilik için gereksinimleri belirleyen uluslararası standarttır.

Bugün sizlerle ISO hakkında bilgiler edindik.Kefiyle okuduğunuz bir yazı olmuştur umarım. Soru ve önerilerinizi yorumlara bırakabilirsiniz. Bir sonraki yazılarda görüşmek üzere sağlıklı günler…

Eğer ISO Hakkında Bilgi Verdiğimiz Bu Yazıyı Beğendiyseniz, Sosyal Medya Hesaplarınızdan Yazımızı Paylaşarak, Bize Destek Olabilirsiniz

Kaynakça

https://www.adlbelge.com/dokumanlar

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours