Altın Oran Nedir? Evrenin Matematiği Altın Oran

 Evrende her şeyin bir düzen ve büsbütün bir uyum içinde olduğunu biliyoruz. 21.yüzyıla gelsek de çoğu kavram sırrını koruyor ve bu durumda bizim içine doğduğumuz bu dünyaya karşı olan merakımızı giderek artırıyor. Bu yazımızda bir tanıma yüzyıllar sonra kavuşan fakat dünya tarihinde çok eski zamanlarda yapılan eserlerin bile güzelliğinin bir ölçüsü olan Altın Oran kavramından bahsedeceğiz.

Altın Oran nedir? Altın oran hesaplama

Güzelliğin Matematiği Altın Oran

İlk kez Yunan matematikçi Öklid tarafından bir tanıma kavuşan Altın Oran şu şekilde tanımlanır:

“İkiye bölünmüş bir doğru parçasında, küçük parçanın uzunluğunun büyük parçanın uzunluğuna oranı ile büyük parçanın uzunluğunun bütünün uzunluğuna oranı bir orantı oluşturuyorsa (yani bu iki oran birbirine eşitse), bu orana Altın Oran denir.”

  İlahi oran diye de adlandırılan bu oran yaklaşık 1,618 sayısına karşılık gelir. Yunancada fi( ɸ) harfiyle temsil edilir.

  Altın oranın karşılık geldiği 1,618 sayısının matematikteki en şaşırtıcı yanı, tersinin bir eksiğine ve aynı zamanda karesinin ise bir fazlasına eşit olmasıdır. Bu yönüyle altın oran (Φ) evrende eşi benzeri olmayan, bu özelliğe sahip tek sayıdır. Yunan matematikçi Öklid’in Altın Oranı tanımlamasından çok daha önceki zamanlarda mimaride, resimde hatta müzikte bile bu orana rastlamak mümkündür

Resimde Altın Oranın Kullanımı

Rönesans sanatçıları altın oranının tablolarında ve eserlerinde estetik açıdan daha iyi bir görüntü elde etmek ve güzelleştirmek adına sıklıkla uygulamıştır.

Güzelliğin Matematiğinden bahsederken Leonardo da Vinci’den söz etmeden yapamayız.

Leonardo da Vinci’nin adından en çok söz ettiren en meşhur iki tablosunda da altın oranı bulunur.  Leonardo da Vinci, Son Yemek adlı tablosunda, İsa’nın ve havarilerin oturduğu masanın boyutlarından, arkadaki duvar ve pencerelere kadar altın oran bulunur.

resimde altın oran kullanımı

İlginizi Çekebilir! DOĞADAN İLHAM ALAN TEKNOLOJİLER

Aynı zamanda Mona Lisa tablosunda da altın oran bulunur.

mona lisa altın oran

İlginizi Çekebilir! İnsanlığın Ortak Mirası-Dünyanın Yeni 7 Harikası Nelerdir?

Ancak Leonardo da Vinci başta olmak üzere Rönesans sanatçılarının bu oranı eserlerinde bilinçli olarak mı kullandıkları yoksa güzel bir tesadüf olarak mı karşımıza çıktığı bilinmemektedir.

Mimaride Altın Oran

İlk çağ mimarisinde yapılan yapılan yapıtlar da incelendiğinde de altın oranın dönemin eserlerinde uygulandığı fark edilmiştir.

Öklid’in Altın Oran terimini ilk kez tanımlamasından yaklaşık 2000 yıl önce altın oranı bulunduran ünlü yapılar şunlardır:

Tac Mahal

Tac mahal altın oran

Apollon Tapınağı

Apollon Tapınağı

İlginizi Çekebilir! Kutsal Bilgelik- Ayasofya Hakkında Az Bilinenler

Partenon Tapınağı

Partenon Tapınağı

Atina’daki Partenon Tapınağı’nın planına bakıldığında da Altın oranı görülür. Sütunlarının yüksekliğinin yapının tepesinde duran yatay kirişe oranı da altın orandır. Tarihte o zamanlarda yapılan bir altın oran tanımının olduğuna dair bir veri yoktur. Bu yüzden altın oranın tam anlamıyla ne zaman keşfedildiği hep bir merak konusu olmuştur.

Doğada Altın Oran

Altın oranın evrenin sanatında yani doğada da sıklıkla bulunur. Kozalaklarda, ağaç dallarında, deniz kabuklarında, galaksilerde,parmaklarımızda ve hatta DNA’nın yapısında bile aksi iddia edilemeyecek ölçüde bulunur. Aynı zamanda yerden göbek deliğimize kadar olan uzunluğun göbek deliğimizden kafamızın üstüne kadar olan uzunluğa oranı da altın oranı veriyor. Üstelik vücudunda altın oranı barındıran tek canlılar bizler değiliz.

Yunuslar, denizyıldızları, deniz kestaneleri, karıncalar ve bal arıları da vücutlarında altın oranı barındıran canlılardan.

ayçiçeği altın oran

İlginizi Çekebilir! Kök Hücre Nedir?Nerelerde Kullanılır?

 Ayçiçeğinin merkezinden dışarıya doğru sağdan sola ve soldan sağa doğru tane sayılarının birbirine oranı altın oranı verir.

Altın Oranlı Fotoğraf

 Fotoğrafçılıkla ilgilenen herkesin en önce öğrendikleri kuralların başında altın oran kuralı gelir. Diğer bir tabirle de 1/3 kuralı olarak geçer. Dengeli ve ilginç fotoğraflar çıkarmak için fotoğrafçılığın temel yapıtaşlarından birisidir. 

fotoğraf 1/3 oranı

 Altın oran kuralını oluşturan temel prensip, fotoğraf karesini yatay ve dikey olarak 3’er eşit parçaya ayıran 4 çizgi çekip fotoğrafı toplamda 9 küçük parçaya ayırmak ve objeyi ilgi merkezi olan 4 ana noktadan birisine yerleştirip fotoğrafı bu şekliyle çekmektir.

Fotoğrafını çekmek istediğiniz obje bu hayali kesişim noktalarından birine yerleştirildiğinde fotoğraf daha çok dikkat çekecektir. Bu konuda yapılan çalışmalar da göstermiştir ki, fotoğrafa bakan kişi fotoğrafın merkezi yerine ilk olarak bu hayali kesişim noktalarına bakarlar. Bu yüzden altın kuralı bu kadar temeldir.

Daha fazla bilgi için tıklayınız.

Altın Oranı Ve İnsan Güzelliği

Bazı bilim insanları, güzelliğin göreceli olmadığını ve güzelliğin altın oran kullanılarak nesnel bir şekilde değerlendirilip saptanabileceğini öne sürer. Teoriye göre uzunluk / genişlik ilişkisi 1,6 oranına yakın bir yüz, bu orandan değer olarak daha uzak olan bir yüzden estetik açıdan daha hoş gözükür. “Altın oran nasıl hesaplanır?” sorusu hakkında detaylı bilgi için Buraya Tıklayınız.

Altın oranlı yüz

İlginizi Çekebilir! Andy Warhol -Pop Art’ın Öncüsünü Tanımak İster Misiniz?

  Marilyn Monroe’nun altın oranlı yüzü altın orana uygunluk açısından incelendiğinde 1,6 oranına yakın bir değer bulunmuştur. Döneminin en güzel kadınlarından olan Monroe’nun güzelliği matematiksel olarak kanıtlanmıştır.

Peki Neden? Neden Altın Orana Sahip Nesneleri Daha Güzel Buluyoruz?

Bir bilim insanı altın oranın insanlar üzerindeki bu etkisinin nedenini çözdüğünü düşünüyor. Duke’s Pratt Mühendislik Okulu’nun 2009 yılında yaptığı bir çalışmaya göre Altın Oranı seçmemizin nedeni beynimizdeki donanımdır.

   İnsan gözünün Altın Oranı içeren görüntüyü daha çabuk tarayabildiği saptanmıştır. Yani bizim güzellik diye algıladığımız şey, işin özünde beynimizin ayırt etmekte zorlanmadığı bir görüntüyü tanımasından ibaret olabilir.

  İnsanlar yüzyıllar boyu güzelliğe bir ölçüt aramıştır. Bir sanat profesörü şöyle demiştir: ‘Sanat tarihçileri bazen bir tür gizli geometri bulmak için resimlere cetvelle yaklaşırlar,ama arayan her zaman bir şey bulur zaten. ’Altın oranının tamamen tesadüfi bir oran mıdır ya da evren gerçekten güzelliğin bir ölçütünü bize vermiş midir, bunu bilemeyiz. Fakat sanırım bu ölçütlerin, cetvellerin hayatımıza girmemesi ve bizi etkilememesi benim isteğim olurdu.

Bugün bilgimiz dahilinde altın oran kavramını sizlere anlatmaya çalıştık. Bu tür bilgilendirici içerikleri daha çok görmek isterseniz sitemizi ziyaret etmeye devam edebilirsiniz. Bir sonraki yazıda görüşene dek sevgiyle kalın.

Eğer Altın Oran Nedir? Altın Oran Yüz Ne Demektir? Sorularını Cevapladığımız Yazımızı Beğendiyseniz, Sosyal Medya Hesaplarınızdan Yazımızı Paylaşarak, Bize Destek Olabilirsiniz.

You May Also Like

More From Author

1 Comment

Add yours
  1. 1
    Furkan Gül

    Sanatın olmazsa olmaz kurallarından biri olan altın oranı, sanatın dili ile kaleme almışsınız. Sanatın her dalı, ruhumuz için ayrı bir değer..

+ Leave a Comment